Thứ tư, ngày 18 tháng 9 năm 2019

Giới thiệu

TRƯỜNG THPT XUÂN ÁNG 35 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Cách đây 35 năm, trường PTTH Sông Thao – nay là trường THPT Xuân Áng được thành lập (1980 - 2015). Đây là sự kiện lịch sử có ‎ nghĩa to lớn, đánh dấu sự trưởng thành của sự nghiệp giáo dục, thỏa nguyện ước mơ được học tập của bao thế hệ học sinh 10 xã thượng huyện sông Thao cũ, nay là 10 xã hữu ngạn sông Hồng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.