Thứ hai, ngày 26 tháng 8 năm 2019

QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 Theo đó, có những điểm mới đáng chú ý về môn thi và hình thức xét tuyển như sau:

- Thay đổi về số lượng bài thi (05 bài):

  • 03 bài thi độc lập: Toán, Ngoại ngữ, Ngữ văn.
  • 01 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (KHTN): các môn Vật lí, Hóa, Sinh.
  • 01 bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (KHXH): Đối với thí sinh hệ THPT thì tổ hợp gồm Lịch sử, Giáo dục công dân, Địa lí; đối với thí sinh hệ GDTX thì tổ hợp gồm hai môn Lịch sử và Địa lí.

- Điều kiện xét công nhận tốt nghiệp THPT:

  • Đối với thí sinh hệ THPT: thi ba bài thi Toán, Ngoại ngữ, Ngữ văn và một bài tự chọn trong hai bài thi KHTN hoặc KHXH.
  • Đối với thí sinh hệ GDTX: thi hai bài thi Toán, Ngữ văn và một bài thi tự chọn trong hai bài thi tổ hợp KHTN hoặc KHXH.

- Thí sinh có thể đăng ký dự thi cả hai bài thi tổ hợp, bài nào điểm cao hơn sẽ được tính để xét tốt nghiệp THPT.

Nội dung chi tiết của Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT mời các bạn xem trong tệp đính kèm


Bộ Giáo dục và đào tạo
Tập tin đính kèm :


Thông tin đã đăng