Thứ tư, ngày 18 tháng 9 năm 2019

Một số quy định mới về tuyển sinh vào các trường Quân đội năm 2017

 


 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.


Khu vực tuyển sinh

Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về khu vực tuyển sinh như sau: Trường Sĩ quan Lục quân 1 tuyển thí sinh từ tỉnh Quảng Trị trở ra phía Bắc; Trường Sĩ quan Lục quân 2 tuyển thí sinh từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở vào phía Nam. Thí sinh các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế tùy theo nguyện vọng được đăng ký dự tuyển vào một trong 2 trường Sĩ quan Lục quân 1 và Sĩ quan Lục quân 2.

Thí sinh dự tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 2 phải có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh phía Nam theo quy định, đồng thời phải có ít nhất một năm lớp 12 học và dự thi tốt nghiệp trung học tại các tỉnh phía Nam.

Các trường còn lại được tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam được tính từ tỉnh Quảng Trị trở vào. Thời gian được tính hộ khẩu thường trú phía Nam tính đến tháng 9 năm dự tuyển phải đủ 03 năm thường trú liên tục trở lên.

Ban Tuyển sinh quân sự các cơ quan, đơn vị, địa phương lập danh sách những thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam nhưng không đủ điều kiện được tính điểm chuẩn theo khu vực phía Nam, bàn giao cho các học viện, trường cùng với hồ sơ đăng ký sơ tuyển của thí sinh.

Tổ hợp môn xét tuyển, hồ sơ đăng ký xét tuyển và tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

Tổ hợp môn xét tuyển thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT, các tổ hợp xét tuyển gồm: Tổ hợp xét tuyển A00 (Toán, Lý, Hóa); Tổ hợp xét tuyển A01 (Toán, Lý, tiếng Anh); Tổ hợp xét tuyển B00 (Toán, Hóa, Sinh); Tổ hợp xét tuyển C00 (Văn, Sử, Địa); Tổ hợp xét tuyển D01 (Toán, Văn, tiếng Anh); Tổ hợp xét tuyển D02 (Toán, Văn, tiếng Nga); Tổ hợp xét tuyển D03 (Toán, Văn, tiếng Pháp); Tổ hợp xét tuyển D04 (Toán, Văn, tiếng Trung Quốc).

Học viện Quân y: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển B00 và A00.

Học viện Biên phòng: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển C00 và A01.

Học viện Khoa học quân sự: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển D01, D02, D04 và A00, A01.

Trường Sĩ quan Chính trị: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển C00, A00 và D01

Các học viện: Kỹ thuật quân sự, Hậu cần, Phòng không - Không quân và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Thông tin, Công binh, Đặc công, Kỹ thuật quân sự (Vin - Hem Pich): Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển A00 và A01.

Học viện Hải quân và các trường sĩ quan: Lục quân 2, Không quân, Pháo binh, Phòng hóa, Tăng - Thiết giáp tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển A00.

Trường hợp các trường có văn bản đề nghị thay đổi tổ hợp môn xét tuyển, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định và thông báo trong kế hoạch tuyển sinh, tài liệu "Những điều cần biết về tuyển sinh vào các trường trong Quân đội".

Các trường trong Quân đội chỉ nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng, dự Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia trong năm đăng ký xét tuyển để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng; các môn thi phù hợp với tổ hợp xét tuyển vào trường thí sinh đăng ký.

Các học viện, trường trong Quân đội chỉ xét tuyển vào hệ đào tạo đại học, cao đẳng quân sự đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường nộp hồ sơ sơ tuyển.

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký xét tuyển, các trường tham khảo thông tin trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để chuẩn bị phương án tuyển sinh phù hợp.

Các trường nộp cơ sở dữ liệu tuyển sinh (theo file máy tính), danh sách kết quả của thí sinh theo thứ tự cao trên, thấp dưới và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển cùng với báo cáo đề nghị điểm chuẩn.

Sau khi có thông báo của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, các trường nhập danh sách thí sinh trúng tuyển lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo để hệ thống tự động loại bỏ những nguyện vọng thấp của thí sinh được dự kiến trúng tuyển nhiều nguyện vọng.

Ngoài ra, thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào các trường trong Quân đội, sẽ được xét tuyển các nguyện vọng kế tiếp vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường trong Quân đội có tuyển sinh, theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/4/2017.

 

 


Theo ĐCSVN


Thông tin đã đăng